Vranov

Vítejte na stránkách obce Vranov

 

KONTAKTY

ADRESA:

Obec Vranov

Vranov 4

Stříbro

349 01

e-mail: obec.vranov@worldonline.cz

ÚŘEDNÍ HODINY: Čtvrtek 16,00 - 18, 00

TELEFON: mobil (starostka) - +420 607 590 648

BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB - 134 284 01 / 0100

IČO: 00 86 90 07UDÁLOSTI V OBCI, INFORMACE

 

Informace pro občany

Od ledna roku 2015 bude starostka obce paní Svobodová přítomna na obecním úřadě vždy každý čtvrtek od 9,00 hodin. Oficiální úřední hodiny zůstávají od 16,00 do 18,00 hodin (v době nepřítomnosti paní starostky zajistí pan místostarosta). Pokud budou mít občané problém nebo budou cokoliv potřebovat, lze se na paní starostku obrátit v tento den i mimo úřední hodiny.

  • Co dělat když měníte adresu trvalého pobytu - zde
  • Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - zde
  • Parník - Jízdní řád - zde
  • Nové kontejnery na odvoz Bio odpadu byly přistaveny na stanovišti u obecního úřadu ve Vranově a na návsi v obci Svinná. Žádáme občany, aby si pečlivě přečetli polepky na kontejnerech a dodrželi jejich pokyny, které určují co do nich vhazovat. Na zimu budou tyto kontejnery odvezeny a na jaře opět přistavěny.
  • Na stanovišti u obecního úřadu je opět přistaven kontejner na použité ošacení.

 

 


 

 

Historie obce

 

Vranov

Poprvé byla do historických pramenů zapsána v roce 1231, kdy jej klášter v Oseku prodával klášteru v Kladrubech Následující dvě staletí byla v državě drobných vladyků.V roce 1542 bylo potvrzeno zapsání Vranova mezi majetky města Stříbra, jemuž náležel až do roku 1848. V době německého osídlení náležela mezi obce tzv. stříbrského ostrůvku s výraznou českou menšinou. V polovině 19. století byl Vranov osadou Sulislavi, ve 20. století do roku 1976 obcí, poté osadou Stříbra a od roku 1992 je opět samostatný. Název znamená, že obec bývala majetkem kohosi jménem Vran, Vraný nebo Vrána. Dnes žije v obci okolo osmdesáti stálých obyvatel. Je zde známé pohostinství a prodejna se smíšeným zbožím. Na sevřené návsi stojí šestiboká kaple s lucernou a zvonem. Vranov je dobře dostupný po železnici (trať Plzeň - Cheb), ale i po silnici, která končí u jezera přehradní nádrže. V létě ožívají břeha přehrady množstvím rekreantů, kteří využívají chat i vybavených kempů včetně dostačujícího občerstvení.

 

Svinná

Svinná vstoupila do dějin v roce 1231 stejně jako Vranov, kdy byla majetkem kladrubského kláštera.

V roce 1409 patřila Petru z Luhova. Od roku 1542 až do poloviny 19. století byla državou města Stříbra. V době německého osídlení náležela mezi obce tzv. stříbrského ostrůvku s výraznou českou menšinou. Od poloviny 19. století spadala pod obec Sytno, v letech 1923 - 1960 bývala samostatná, po roce 1960 se stala osadou Vranova, poté v roce 1976 Stříbra a od roku 1992 je znovu součástí Vranova. Název souvisí s chovem vepřů, nebo výskytem divokých sviní na místě založení. V součastné době zde žije asi čtyřicet stálých obyvatel a několik chalupářů. Svinná leží mezi Vranovem a Stříbrem v blízkosti starého těžebního revíru. Je seskupena kolem kruhové návsi s rybníčkem. Stojí zde kaple se zděným nástavcem a zvonem.